Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας - Greek Society for Ethnology

Εθνολογία On Line Τόμος 13

όλο το τεύχος - the whole issue

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝTABLE OF CONTENTS
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝTABLE OF CONTENTS

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΤΑΡΑΚ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ÉVOLUTION DE L’HABITAT ET ORGANISATION DE L’ESPACE DANS LA REGION D’ASTARAK EN ARMENIE. UNE PREMIERE APPROCHE
ELEFTHERIOS P. ALEXAKIS

THE FINAL FAREWELL ON-SITE AND ON-LINE. ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVES ON DEATH, NEW TECHNOLOGIES AND CHANGE: EXPERIENCES FROM UPPER MERABELLO, EASTERN CRETE
MARIA G. KOKOLAKI
ΤO ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ, ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΑΜΠΕΛΛΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΟΚΟΛΑΚΗ

TRADITION, AUTHENTICITÉ ET DÉVELOPPEMENT LOCAL: LE CAS DU SÉMINAIRE DE MUSIQUE “MERONAS”. UNE APPROCHE ANTHROPOLOGIQUE.
MARIA KOUMARIANOU
ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ «ΜΕΡΩΝΑΣ». ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΙΝΥΛΙΩΝ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΑΤΙΛΑΣ
VINYL COLLECTOR: APPROACHES TO THE CONSUMPTION AND MATERIALITY OF THE MUSICAL PRODUCT
SPYRIDON PRATILAS

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ -ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ / BOOK REVIEWS

ΚΑΤΕΛΗΣ ΒΙΓΚΛΑΣ, ΜΙΑ ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΒΙΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΕΚΔ. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Κ. & Μ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2023, ΣΕΛ. 172, ISBN: 978-960-656-177-1.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ. ΜΝΗΜΗ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΓΚΑΛΛΙΤΣΙΑΝΟ ΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2023, ΣΕΛ. 344. ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ANTONINO COLAJIANNI, ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ISBN 978-618-204-196-3.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ – NOTES TO CONTRIBUTORS


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ - GREEK SOCIETY FOR ETHNOLOGY