Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας - Greek Society for Ethnology

ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ON LINE - ETHNOLOGHIA ON LINE
ΤΟΜΟΣ/VOLUME 9 - Τεύχος/Issue 1
2019

Εθνολογία On Line Τόμος 9 Τεύχος 1


όλο το τεύχος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
TABLE OF CONTENTS


Ο ΧΟΡΟΣ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ «ΜΙΚΡΩΝ ΓΚΕΓΚΗΔΩΝ» ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ.
ΙΩΑΚΕΙΜ Κ. ΚΑΡΕΠΙΔΗΣ
DANCE AS A PART OF TEENAGE CELEBRATION AND RITES OF PASSAGE. THE CASE OF "MIKROI GEGIDES" OF EMPORIO, EORDAIA
IOAKEIM K. KAREPIDIS


ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ: ΜΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ Γ. ΛΕΤΣΙΟΥ
HUMAN TRAFFICKING: A DIACHRONIC FORM OF SLAVERY
STYLIANI G. LETSIOU


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΠΟ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ: ΚΟΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
CONSTRUCTING PLACE IN CYBERSPACE: WORLDS OF SOCIAL MEDIA, ASPECTS OF DIGITAL ANTHROPOLOGY AND ETHNOGRAPHIC RESEARCH
VASILIKI PAPAGEORGIOU


ΑΝΑΔΙΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΟΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ. Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ "ΝΤΟΝΤΟΥΛΑ" ΣΤΗ ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ ΕΒΡΟΥ.
ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΡΟΒΟΛΑ
STUDYING DANCE TRHOUGH THE PYTHAGOREAN PHILOSOPHICAL TRADITION. THE "NTONTULA" DANCE IN NEA VYSSA OF EVROS.
ELENI PHILIPPIDOU, MARIA KOUTSOUMPA, VASILIKI TYROVOLA


ΣΥΝΥΦΑΙΝΟΝΤΑΣ ΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΫΛΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΙΚΗΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΚΩΝΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΕΙΛΑΡΗ, ΜΑΓΔΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
INTERWEAVING THE TANGIBLE AND INTANGIBLE ELEMENTS OF CULTURAL HERITAGE: THE FESTIVAL OF TSAKONIAN AUBERGINE AND THE “TSAKONIKOS” DANCE IN LEONIDION - ARCADIA.
ANASTASIA HILARI, MAGDA ZOGRAFOU


ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ – NOTES TO CONTRIBUTORS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ - GREEK SOCIETY FOR ETHNOLOGY